top of page

Hire2Scan

Vores løsning Hire2Scan er en "hurtigt-ind-og-ud-igen" løsning. Det er løsningen der benyttes på opgaver der ikke kræver andet end scan og levering, det vil sige ingen produktion af nogen art.

Visse brancher kan ikke benytte sig af denne løsning, og den er primært forbeholdt landmålervirksomheder samt opgaver det falder udenfor kategori, men hvor man ønsker en form for 3D scanning. 

 Nogle fordele ved at benytte vores Hire2Scan løsning i byggeprojekt er:

 • Økonomiske samt tidsmæssige besparelser

 • Minimeret risiko for fusk

 • Reduceret risiko for uforudsete komplikationer

 • Reducerede omkostninger for projektet som helhed

 • Optimeret samarbejde

 • Øget forståelse på tværs af rådgivere, entreprenører, bygherre og juridisk team

 • Øget tryghed i byggeriet

 • Øget sandsynlighed for tidlig opdagelse af fejl, forsinkelser eller risici

 • Reduceret risiko for at forsinkelser kan skjules af under-entreprenører

 • Hurtigere afklaring af skyld ved fejl og forsinkelser

 • Reduceret miljøbelastning

 • Reduceret kørselsbehov

 • Rådgivning om hvorledes en investering i tidslinjedokumentation kan genbruges bredere igennem organisationen, med forskelligt formål

Hire2Scan kan udvikles til en digtial tidlinje. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for netop jeres projekt, budget og behov.

bottom of page