top of page

Digital Tvilling

BDC3D hjælper byggebranchen med at skabe digitale tvillinger og uvildig dokumentation som omfatter data, virtuel arbejdsgrundlag, plantegninger mm. Vores primære værktøj til dette er Matterport Pro, men afhængig af præcisionsbehov inddrages andet udtyr såsom Leica, droneoverflyvning mm.

Matterport scanning er resourcekrævende, og kræver et højt kompetenceniveau såfremt man ønsker et højkvalitativt resultat. Risikoen ved at undlade at prioritere kvalitet og kompetencer er at man ved fejlede scanningsprojekter ikke har mulighed for at genbesøge pladsen og fange stadet som det så ud den pågældende dag. Herudover tilkommer udgifter til spildt arbejdstid og mandskab, forfejlet dataindsamling, forringet punktskydata med mere.

Søgsmål og retssager i udlandet taler deres tydelige sprog om at der er tale om en teknologi der er tilsyneladende enkel at betjene men realiteten viser et langt højere krav til kompetencer når kameraerne benyttes i praksis.

Vi bestræber os på at tilbyde et yderst rimeligt prisniveau, for at muliggøre en kvalitativ opprioritering fra landmålere og projektleders side, uden at gå på kompromis med budget.

Vores prisniveau muliggør samarbejde med professionelle, uden udgifter til ansættelser samtidig med at man sikres et højkvalitativt, fremfor at lade f.eks. Matterport scanningen være et nedprioriteret kompetenceområde der varetages af f.eks. midlertidige praktikanter.

Læs mere om vores løsninger og Hire2Scan løsningen til byggebranchen hér.

Læs mere om vores priser hér.

bottom of page